W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej podajemy żądane dane:

Ad.1 – Rada nie przyjęła takiej uchwały,

Ad.2 – Raport przygotowywała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczonymi osobami w UG,

Ad.3 – Informacje te były umieszczone na stronie internetowej gminy oraz w gazecie samorządowej,

Ad.4 – 3 radnych zabrało głos,

Ad.5 - 0,

Ad.6 – 0.

pozdrawiam,

Izabela Heller

Sekretarz Gminy Brenna

Zastępca Kierownika USC

Urząd Gminy Brenna

ul. Wyzwolenia 77

43-438 Brenna

tel.: +48 33 85 36 222 wew. 220

fax.: +48 33 85 36 370

i.heller@brenna.org.pl

www.brenna.org.pl

Niniejsza wiadomość oraz wszelkie przesłane wraz z nią załączniki mają charakter poufny i są przeznaczone wyłącznie do odbiorcy, do którego są adresowane. Jeżeli wiadomość ta została otrzymana w wyniku pomyłki, prosimy o jej usunięcie i powiadomienie o tym fakcie nadawcy.

Pobierz list