W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
10.02.2020 r. informuję iż:
1) Radni nie przyjęli uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
raportu o stanie gminy.
2) a) (pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziału i składali
informacje do Sekretarza Gminy.
3) b) poinformowano na stronie internetowej gminy i w BIP.
4) Na BIPie jest dostępny protokół z sesji, w którym można zapoznać się z
przebiegiem obrad. Na stronie internetowej gminy dostępny jest film z obrad
sesji.
5) Żaden z mieszkańców nie zgłosił się do zabrania głosu.
6) Żaden z mieszkańców nie zabrał głosu, nie wypowiedział się w temacie
raportu.
W załączeniu - Klauzula RODO

Joanna Kulesa - Nasuta
Sekretarz Gminy Korycin
ul. Knyszyńska 2A
16-140 Korycin

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Korycin w związku
z realizacją zadań publicznych, wynikających z przepisów prawa. Szczegółowe
informacje związane zarówno z ich przetwarzaniem i realizacją praw osób,
których dane podlegają przetwarzaniu znajdują się na stronie BIP Urzędu w
zakładce "ochrona danych".

Załączniki

  • Klauzula__udost_inf_publicznej_13RODO.docx (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list