W odpowiedzi na Państwa zapytania Urząd Gminy Czeremcha udziela odpowiedzi :

Ad 1. Radni nie podjęli uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy.
Ad. 2.odp. a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza
Ad.3 odp. b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej,
g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami,
Ad.4. radni nie zabierali głosu w debacie
Ad.5. nie było zgłoszeń mieszkańców
Ad.6. żaden mieszkaniec nie zabrał głosu

Sporz. M. Iwaniuk