Witam,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji
publicznej. Proszę o potwierdzenie odebrania wiadomości.

Pozdrawiam

Małgorzata Cikacz

Wydział Organizacyjno - Administracyjny

Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim
ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki
tel. 29 71-42-129

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
do którego jest zaadresowana i może zawierać treść o charakterze poufnym lub
zastrzeżonym. Uprzedzamy, że wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo,
dalsze jego przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju
wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim
informacje przez osobę lub podmiot nie będący jego adresatem, jest
niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony
jest o niezwłoczne zawiadomienie i odesłanie jej z powrotem do nadawcy oraz
o usunięcie jej ze swojego systemu wraz z wszelkimi załącznikami.

Pobierz list