Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, informuję, co
następuje:

Ad. 1 Rada Gminy Sokołów Podlaski nie przyjęła uchwały w sprawie
szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy.

Ad. 2 Odpowiedz: a

Ad. 3 Odpowiedz: b, g

Ad. 4 Raport o stanie gminy podsumował Przewodniczący Rady Gminy, Radni nie
zabrali głosu.

Ad. 5 Mieszkańcy nie zgłosili się do zabrania głosu w debacie.

Ad. 6 Mieszkańcy nie wypowiadali się w debacie.

Pozdrawiam

Hanna Mróz

Kierownik Referatu

Administracyjno - Organizacyjnego

Urząd Gminy Sokołów Podlaski

Ul. Wolnosci 44

08-300 Sokołów Podlaski

Tel. 25/7812610

Pobierz list