Urząd Gminy w Rusinowie Rusinów, dnia 12.02.2020 r.
ul. Żeromskiego 4
26-411 Rusinów

UG.Org.1431.5.2020

*Udostępnienie informacji publicznej*

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.02.2020 r. (data wpływu do urzędu),
dotyczącego udostępnienia informacji publicznej, Urząd Gminy w Rusinowie
udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1
Tak
Ad. 2
a,d
Ad. 3
b
Ad. 4
0
Ad. 5
0
Ad.6
0

Z poważaniem
Emilia Smolarska
Urząd Gminy w Rusinowie

Pobierz list