Dzień dobry, w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 10 lutego 2020 r.

Z poważaniem
Anna Łozińska
Insp. ds. obsługi Rady Miejskiej i samorządów lokalnych

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami
lub linkami):

odpowiedź na wniosek - raport o stanie gminy

Załączniki

  • odpowiedź_na_wniosek_-_raport_o_stanie_gminy.pdf (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list