Szanowni Państwo

W załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek w sprawie udost. Informacji publicznej.

Pozdrawiam

Agnieszka Suchodolska

Sekretariat

Referat Organizacyjny

Urząd Miejski w Iłowej

ul. Żeromskiego 27

68-120 Iłowa

tel. 68 368 14 00

fax 68 368 14 01

E-mail: ilowa@ilowa.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej urzędu http://ilowa.info.pl/285/Ochrona_danych_osobowych/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. Podstawa prawna: art. 13 i 14 Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

KLAUZULA POUFNOŚCI

Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał/a Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

Załączniki

  • S25C-920021214500.pdf (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list