Dzień dobry !

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję:

1. Radni Gminy Galewice nie podjęli uchwały ws wymogów dotyczących
raportu o stenie gminy.

2. Raport przygotowano wspólnie; pracowali nad nim poszczególni
pracownicy referatów i składali informacje do sekretarza gminy.

3. Społeczność lokalną informowano o możliwości zabrania głosu na
temat treści raportu na stronie internetowej gminy.

4. Podczas debaty na temat raportu o stanie gminy głoś zabrał jeden
radny.

5. Żaden mieszkaniec nie zgłosił się do zabrania głosu na temat
raportu.

6. Żaden mieszkaniec nie zabrał głosu w debacie .

Beata Janiaczyk - Sekretarz GminyLOGO-stopka.jpg

Beata Janiaczyk
Sekretarz
Urząd Gminy w Galewicach
ul.Wieluńska 5, 98-405 Galewice
tel.(62) 783-86-33
<mailto:sekretarz@galewice.pl> e-mail:sekretarz@galewice.pl
<http://galewice.pl/> www.galewice.pl

_____

Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości, jeśli nie musisz.

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Galewice z siedzibą ul.
Wieluńska 5, 98-405 Galewice. Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy
jest drogą mailową: inspektor@myiod.pl. Dane będą przetwarzane w celu
odpowiedzi na przesłaną korespondencje. Szczegółowa treść klauzuli
informacyjnej znajduje się w pod danymi kontaktowymi na stronie internetowej
Administratora danych pod adresem:
<http://www.galewice.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=199&strona=1>
www.galewice.pl/kontakt

Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeśli
otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne
skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie. Jeśli nie są Państwo
adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez
rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub
zawartych w niej informacji i/lub dokumentów, jest zabronione.

Załączniki

Pobierz list