w związku z wnioskiem z dnia 10.02.2020 Urząd gminy Sadlinki przekazuje
poniżej odpowiedzi na pytania:
Ad 1. Nie
Ad 2. a
Ad 3. b i h- obwieszczenie na tablicach ogłoszeniowych
Ad 4. 0
Ad 5. około 10
Ad 6. 0

W dniu 10.02.2020 o 09:42, sprawa-19219@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Łukasz Szczepanowski
Z-ca Wójta Gminy Sadlinki
--------------------
Tel. (55) 261 36 64
Fax. (55) 275 75 80
--------------------
www.sadlinki.pl
www.bip.sadlinki.pl

Pobierz list