Dzień dobry

    W załączeniu przesyłam odpowiedź    na złożony wniosek datowany z
dnia 3.02.2020r. w spawie udzielenia informacji publicznej

--
Z poważaniem
Krystyna Kumek
Sekretarz Gminy
Tel. 683604045 w.17

Gmina Wymiarki
ul. Księcia Witolda 5
68-131 Wymiarki

Załączniki

Pobierz list