Witam

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję:

Ad. 1 Radni gminy nie określili w drodze uchwały szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy.

Ad. 2 Odp. 2a

Ad. 3 Odp. 3b i 3h – na tablicy ogłoszeń UG.

Ad. 4 Podczas debaty na temat raportu o stanie gminy zabrało głos 3 radnych.

Ad. 5 Żaden z mieszkańców gminy nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy.

Ad. 6 Jak wyżej

Z poważaniem

Wanda Łakoma

Sekretarz Gminy Gubin

Sekretariat Wójta Gminy Gubin
ul. Obrońców Pokoju 20

66-620 Gubin

Tel. 68 359 16 40

e-mail: urzad@gminagubin.pl

Pobierz list