Dzień dobry,

Poniżej przekazuję odpowiedź Urzędu Gminy Bochnia na przedmiotowy wniosek:

Ad.1. Nie

Ad.2. a

Ad.3. b

Ad. 4. Podczas debaty na temat raportu o stanie gminy, głos zabrało trzech Radnych Rady Gminy Bochnia

Ad.5. Do Przewodniczącego Rady Gminy Bochnia nie wpłynęło żadne zgłoszenie w kwestii chęci wzięcia udziału mieszkańców w debacie na temat raportu o stanie gminy.

Ad.6. W debacie na temat raportu o stanie gminy nie wypowiedział się żaden mieszkaniec.

Z poważaniem:

Agnieszka Trzaska

Sekretarz Gminy Bochnia

Urząd Gminy Bochnia

ul. Kazimierza Wielkiego 26
32-700 Bochnia