Dokumenty: BSE.KW.000019.2020
Znak sprawy: BSE.1431.000002.2020
Rej. koresp. wych.: KW.001664.2020
Wysłane przez: Krzysztof Jędrośka

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 10 lutego 2020 r. w załączeniu przekazujemy naszą odpowiedź. Plik odpowiedzi podpisany jest zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu dostawcy usług zaufania.

z poważaniem
Krzysztof Jędrośka
Sekretarz Miasta Rydułtowy
--
Urząd Miasta Rydułtowy
tel.: (32) 45 37 411
faks: (32) 45 37 410
e-mail: um@rydultowy.pl, gmrydultowy@sekap.pl
www: http://www.rydultowy.pl
bip: http://bip.rydultowy.pl/
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Załączniki

  • Odpowiedz_na_zapytanie_publiczne_-_raport_20200213.pdf (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list