W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 10.02.2020 r.

Pozdrawiam

Małgorzata Furman

Podinspektor ds. obsługi Rady GminyU R Z Ą D G M I N Y

W S T E G N I E

tel.: (55) 247 81 71 / 247 82 96
fax: (55) 247 83 95

Urząd Gminy w Stegnie

ul. Gdańska 34

82-103 Stegna

www.stegna.pl

____________________________________________________________________________
_____

Uwaga: Treść niniejszej wiadomości może być poufna i objęta zakazem jej
ujawniania. Jeśli czytelnik niniejszej wiadomości nie jest jej zamierzonym
adresatem, pracownikiem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania
adresatowi, niniejszym informujemy że wszelkie rozprowadzanie, dystrybucja
lub powielanie niniejszej wiadomości jest zabronione. Jeżeli otrzymałeś tę
wiadomość omyłkowo, proszę bezzwłocznie zawiadomić nadawcę
wysyłającodpowiedź na niniejszą wiadomość i usunąć ją z poczty.

Dziękujemy.

Załączniki

  • image001.emz (nieskanowany) Skanuj
  • image002.png (nieskanowany) Skanuj
  • informacja_publiczna_-_ORG-RG1431.4.2020.pdf (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list