Gmina Opatów informuje:
- nie podjęto uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dot. raportu o
stanie gminy
- nad raportem pracowali pracownicy poszczególnych działów i informacje
składali bezpośrednio do Wójta Gminy
- społeczność lokalna na temat możliwości zabrania głosu oraz treści
raportu została powiadomiona przez stronę internetową gminy oraz BIP
- nad raportem nie było dyskusji, żaden mieszkaniec nie zgłosił chęci do
zabrania głosu
żaden mieszkaniec nie wypowiadał się na temat raportu o stanie gminy
Inspektor ds. Rady
Joanna Krotla

Pobierz list