Witam , w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję, że :

1. Radni nie podjęli uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dot. raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym.

2. e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi

3. b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej

4. nikt z radnych nie zabrał głosu podczas debaty na temat raportu o stanie gminy

5. nikt z mieszkańców nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie na temat raportu

6. nikt z mieszkańców nie wypowiedział się w debacie na temat raportu.

Pozdrawiam

Magdalena Gretkowska

Inspektor ds. obsługi rady gminy