Dzień Dobry,

Odpowiedź na informację publiczną

Ad 1) Radni Gminy Promna nie podejmowali uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy

Ad 2) Udzielona odpowiedź - ppkt a

Ad 3) Udzielona odpowiedź - ppkt b

Ad 4) Radni nie zabierali głosu na temat raportu

Ad 5) Mieszkańcy nie zgłosi się do zabrania głosu w debacie na temat raportu

Ad 6) Mieszkańcy nie wypowiadali się na temat raportu

Jolanta Borkowska

Pobierz list