Dzień dobry

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji 
publicznej z dnia 10.02.2020 r w sprawie Mieszkańców i Radnych wobec
raportu o stanie gminy.

Kancelaria Urzędu Gminy i Miasta Raszków

Załączniki

  • odpowiedź_na_wniosek_z_dnia_10.02.2020r. (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list