W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 09.02.2020r.

Z poważaniem

--
<http://www.olesno.pl>
*Karolina Wiktor*
/inspektor ds. obsługi Komisji Rady Miejskiej/

mail: rada@olesno.pl <mailto:rada@olesno.pl>

tel: +48 343509155 <tel:+48 343509155>

*Urząd Miejski w Oleśnie*
ul. Pieloka 21
46-300 Olesno

www.olesno.pl <http://www.olesno.pl>

Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.

Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem,
jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne
rozpowszechnianie są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/i niniejszy
przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłoczne powiadomienie nadawcy i
usunięcie otrzymanych informacji.

Załączniki

  • LOGO20_17_200.JPG (nieskanowany) Skanuj
  • odpowiedź_lmQBGGy.pdf (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list