W odpowiedzi na pismo z dnia 10 lutego 2020 r. przesyłam następujące
informacje:

1. Rada Miejska przyjęła uchwałę Nr V/54/2019 w sprawie określenia
szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy.

2. Nad raportem o stanie gminy Kępice pracowali poszczególni
pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora/osoby
odpowiedzialnej.

3. Społeczność lokalna została poinformowana o możliwości i terminie
zabierania głosu na temat treści ww. raportu, na stronie internetowej lub w
Biuletynie Informacji Publicznej.

4. Podczas debaty na temat raportu o stanie gminy Kępice żaden z
radnych nie zabrał głosu.

5. W debacie na temat raportu o stanie gminy nie wypowiedział się
żaden mieszkaniec.

Z poważaniem

Katarzyna Szwiec

Urząd Miejski w Kępicach

ul. Niepodległości 6

77-230 Kępice

Pobierz list