W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej otrzymany w dniu 03.02.2020 r.

Ewa Szwed

Inspektor ds. Obsługi Sekretariatu

Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju

ul. Jarosława Dąbrowskiego 3

57-320 Polanica-Zdrój

tel. 748680600

faks.748681046

Niniejszy e-mail oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą
podlegać ochronie prawnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem
powyższej wiadomości, nie może jej Pan/Pani ujawniać, kopiować,
dystrybuować, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O
błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i
usunąć wiadomość. Nie możemy zagwarantować, że elektroniczny sposób
transmisji wiadomości będzie bezpieczny i pozbawiony błędów, gdyż wiadomość
taka może zostać przechwycona, zmieniona, utracona lub zniszczona, a także
może dotrzeć z opóźnieniem, być niepełna lub zawierać wirusy. W związku z
powyższym, nadawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek błędy lub luki w
powyższej wiadomości, które mogły powstać w wyniku jej elektronicznej
transmisji. W razie jakichkolwiek wątpliwości, proszę zwrócić się o
przesłanie papierowej kopii odnośnej wiadomości. Informacje zawarte w treści
e-maila nie są stanowiskiem oficjalnym Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój i
nie mogą być rozumiana jako jakakolwiek oficjalna decyzja Urzędu Miejskiego
w Polanicy-Zdroju. Mają jedynie charakter informacyjny. Odpowiedzialność za
ich treść spoczywa na osobie bezpośrednio wysyłającej e-mail. Podpis osoby
która wysłała wiadomość powinien znaleźć się na końcu wiadomości e-mailowej.

Załączniki

  • doc04213220200214131145.pdf (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list