> ----- Original Message -----
> From: sprawa-19237@fedrowanie.siecobywatelska.pl
> To: sekretarz@jastarnia.pl
> Sent: Monday, February 10, 2020 9:46 AM
> Subject: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
>
>
> Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
>
> 1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?Nie
> 2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
> a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali
> informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
> b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
> c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
> d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
> e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
> f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.
>
> 3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
> a) nie informowano o tym mieszkańców
> b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie
> Informacji Publicznej c) informowano w gazecie lub biuletynie
> informacyjnym wydawanym przez samorząd
> d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
> e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
> f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
> g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
> h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.
>
> 4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?3 radnych
>
> 5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?nikt się nie złosił
>
> 6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?nikt się nie wypowiedział

Ewa Świątczak
Biuro Rady Miejskiej Jastarni

>
>

Pobierz list