Dzień dobry,
odpowiadając na Państwa wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej podaję następujące dane:
Ad. 1. Tak. Radni Rady Miasta Zgierza przyjęli uchwałę w 2019 roku, która będzie obowiązywała przy raporcie składanym do dnia 31 maja 2020 roku (https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaZgierza/document/594169/Uchwa%C5%82a-XIV_171_2019).
Ad. 2. a.
Ad. 3. b,c,f.
Ad. 4 . Zgłosiło się 4 mieszkańców.
Ad. 5. W debacie na sesji wzięło udział 4 mieszkańców.
Ad. 6. W dyskusji na raportem wzięło udział 10 radnych (w tym 4 w imieniu Klubu Radnych RMZ).

Z poważaniem

Aleksandra Wiaderkiewicz
Naczelnik
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Administrator BIP
tel. 42 714 31 56
kom. 503 008 046

[ http://www.miasto.zgierz.pl/ ]

Od: sprawa-18270@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Do: e-urzad@umz.zgierz.pl
Wysłane: poniedziałek, 3 lutego, 2020 9:46:02
Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
a) nie informowano o tym mieszkańców
b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-18270@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji --

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

Pobierz list