W załączeniu przesyłam odpowiedź na e-maila z dnia 10.02.2020 r.
SEKRETARZ MIASTA
Maria Grzegorzewska

Załączniki

Pobierz list