W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.02.2020 r. przesyłamy odpowiedzi na
pytania dot. informacji publicznej:
1) Rada Miejska w Jedwabnem nie przyjmowała do chwili obecnej uchwały w
tym zakresie.
2) Pracowali poszczególni kierownicy referatów Urzędu, kierownicy
jednostek organizacyjnych Gminy i składali do koordynatora.
3) Informowano na stronie internetowej oraz BIP Gminy.
4) Głos zabrał 1 radny.
5) 0
6) 0

Pozdrawiam
Sekretarz Gminy
Bogdan Iwanowski

Pobierz list