Udzielenie informacji publicznej - Or.1431.8.2020

-------
Urząd Gminy w Kozłowie

ul. Mazurska 3
13-124 Kozłowo
tel.89 625-08-33
fax 89 626-75-02
www.kozlowo.pl


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu zapewnienia sprawnego kontaktu i załatwienia sprawy za pomocą poczty e-mail jest Wójt Gminy w Kozłowie, ul Mazurska 3, 13-124 Kozłowo. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych można uzyskać tu: http://www.bip.kozlowo.pl/?cid=231 lub w siedzibie Urzędu.

Załączniki

  • Or_1431_8_2020.pdf (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list