Dzień dobry,

W odpowiedzi na wiadomość mailową przesłaną do tut. urzędu dnia 9 lutego 2020 roku, dotyczącą udostępnienia informacji publicznej, Urząd Gminy w Stryszowie przesyła poniżej odpowiedzi na zadane pytania:

1. Radni nie przyjęli uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym.

2. Pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza).

3. Informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej.

4. Żaden z radnych nie zabrał głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy.

5. Żaden z mieszkańców nie zgłosił się do debaty na temat raportu o stanie gminy.

6. Żaden z mieszkańców nie wypowiedział się w debacie na temat raportu o stanie gminy.

Z poważaniem,

Mateusz Przejczowski

Pobierz list