Szanowni Państwo,

odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął
na adres urzad@zyrardow.pl <mailto:urzad@zyrardow.pl> 10 lutego 2020 r. i
dotyczył raportu o stanie gminy, o którym mowa w art.28aa ustawy o
samorządzie gminnym uprzejmie informuję:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym?

Radni Rady Miasta Żyrardowa nie podjęli uchwały w sprawie szczegółowych
wymogów dotyczących raportu o stanie gminy.

2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje
do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza) - właściwa
odpowiedź
b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed
jego przygotowaniem
c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie
osobą/osobami
e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie
można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie
możliwe odpowiedzi):
a) nie informowano o tym mieszkańców- właściwa odpowiedź
b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji
Publicznej
c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez
samorząd
d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub
wójta/burmistrza/prezydenta
f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale
nieprowadzonych przez samorząd
g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu
podczas spotkań z mieszkańcami
h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób.
Prosimy o opisanie w jaki.

4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

Trzech radnych

5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu
o stanie gminy?

Nikt z mieszkańców nie zgłosił się do zabrania głosu na temat raportu o
stanie gminy.

6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie
gminy?

Nikt z mieszkańców nie wypowiedział się w debacie.

Z poważaniem

Małgorzata Szustakiewicz

Sekretarz Miasta

_____

Urząd Miasta Żyrardowa / Plac Jana Pawła II nr 1 /96-300 Żyrardów

(46)858-15-15 fax (46) 858-15-11

email : <mailto:sekretarz@zyrardow.pl> sekretarz@zyrardow.pl internet:
<http://www.zyrardow.pl> www.zyrardow.pl

Załączniki

  • image001_L2ZlYAv.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • image003_5dQgWXA.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • image004.jpg (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list