W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej (data wpływu: 10.02.2020 r.) informuję:

1) Rada Gminy Babice nie podejmowała uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy;

2) Nad raportem pracowali poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej;

3) Informacje o raporcie zamieszczono na stronie internetowej gminy (w tym BIP), informował Wójt podczas spotkań z mieszkańcami;

4) Podczas debaty na sesji rady gminy radni nie zabierali głosu;

5) Do zabrania głosu w debacie nie zgłosił się żaden mieszkaniec;

6) Mieszkańcy nie wypowiadali się w debacie.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

--------------------------------------------------------------------------------
Alicja Adamska
Urząd Gminy Babice
tel. 32 613 40 42

Pobierz list