Dzień dobry,

W odpowiedzi na maila z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia
informacji publicznej poniżej przesyłam następujące dane:

1. nie,
2. został powołany zespół ds. opracowania Raportu o stanie gminy
zarządzeniem wójta, następnie poszczególni pracownicy składali informację do
koordynatora, który opracował raport,
3. o możliwości udziału w debacie mieszkańcy zostali poinformowani na
stronie internetowej www.staradabrowa.pl,
4. w sesji rady gminy podczas której odbyła się debata wzięło udział 15
radnych
5. nikt z mieszkańców gminy nie zgłosił się do udziału w debacie,
6. nie dotyczy.

Pozdrawiam,

Alicja Terlikowska

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy w Starej Dąbrowie

Stara Dąbrowa 20

73-112 Stara Dąbrowa

+48 797 712 774

sekretarz@staradabrowa.pl

www.staradabrowa.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Stara Dąbrowa.

Wszelkie informacje w zakresie ochrony danych osobowych dostępne są na
stronie https://www.staradabrowa.pl/strony/menu/192.dhtml

Pobierz list