Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 03.02.2020 r.(znak: WOP.1431.5.2020) podpisane przez
Zastępcę Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

--
Z poważaniem

Łukasz Napierała
Wydział Organizacyjno-Prawny
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
tel. 74 8449 311 wew. 54

Załączniki

Pobierz list