W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony do
tutejszego Urzędu w dniu 10.02.2020 roku w załączeniu przesyłam Państwu
skan odpowiedzi na przedmiotowy wniosek.

Z poważaniem,

Anna Nowaczek

Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach

Załączniki

  • DOC180220-18022020105245.pdf