Twoją wiadomość

Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
Do: sekretarz@wierzchowo.pl
Wysłaną: 2020-02-10 15:46:07

Odczytano w dniu 2020-02-18 13:39:34

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Pobierz list