Szanowni Państwo

Szymon Osowski

Katarzyna Batko - Tołuć

{{ email }}
<mailto:{{ email }}>

W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi o nr kanc. SPO.1431.20.2020.SZ.

Marek Walczak

Kierownik Referatu Spraw

Organizacyjnych i Pracowniczych

UG Lesznowola

Załączniki

  • SPO.1431.20.2020.SZ.pdf