W odpowiedzi na Państwa wniosek uprzejmie informuję:

Pkt. 1. Radni Ne podejmowali uchwały o szczegółowych wymogach dotyczących raportu;

Pkt.2. raport przygotowany został przez pracowników Urzędu, całość prac koordynowała sekretarz;

Pkt.3. o procedurach poinformowano mieszkańców poprzez BIP –urzędu;

Pkt. 4. Podczas sesji dwóch radnych zabrało głos na temat raportu;

Pkt.5. Żaden z mieszkańców nie zgłosił chęci zabrania głosu w sprawie raportu;

Pkt. 6. Odpowiedź negatywna.

Proszę o potwierdzenie odbioru.

Weronika Urbańska

Sekretarz Gminy

____________________________________

Urząd Gminy w Perzowie
Sekretarz
63-642 Perzów 78
NIP : 6191945096 Regon : 250855200
tel. 62 7861852 fax. 62 7861509
e-mail: <mailto:barbara.grzegorek@perzow.pl> sekretarz@perzow.pl
<http://www.info-trans.pl/> http://www.perzow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – dalej RODO − informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Perzowie jest Wójt Gminy Perzów z siedzibą 63-642 Perzów 78.

Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania przez Urząd Gminy w Perzowie Państwa danych osobowych znajdują się na stronie <http://perzow.nowoczesnagmina.pl/?p=document&action=show&id=9454&bar_id=7852> Biuletynu Informacji Publicznej ( <http://bip.perzow.pl> http://bip.perzow.pl).

Pobierz list