To jest potwierdzenie wpłynięcia wiadomości e-mail na skrzynkę pocztową {{ email }}

Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Zdrowia. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w Ministerstwie Zdrowia można uzyskać pod linkiem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/dane-osobowe.

Mail został wygenerowany automatycznie. Prosimy na niego nie odpowiadać.

Wydział Kancelarii i Archiwum
Biuro Administracyjne
Ministerstwo Zdrowia
mail: {{ email }}<mailto:{{ email }}>
ESP (ePUAP): /8tk37sxx6h/SkrytkaESP
tel: (22) 250 01 46
fax: (22) 634 95 68

[http://inwestycje.mz.gov.pl/niepodlegla/niepodlegla.jpg]