Urząd Gminy przesyła odpowiedź na wniosek z dnia 09.02.2020.

Załączniki