Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej otrzymany
drogą poczty elektronicznej w dniu 10.02.2020 o godzinie 11:11 informuję
jak poniżej:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym?

Odpowiedź: Radni nie podjęli uchwały w powyższej sprawie.

2) Jak przygotowywano ww. raport? (należy wybrać właściwą odpowiedź)

Odpowiedź: pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i
składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej.

3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać
wszystkie możliwe odpowiedzi):

Odpowiedź:
- informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji
Publicznej,
- informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub
wójta.

4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

Odpowiedź - 0.

5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat
raportu o stanie gminy?

Odpowiedź - 0.

6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie
gminy?

Odpowiedź - 0.

Z poważaniem,

--

Marek Brzostko - Kierownik Referatu ds. Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych
Urząd Gminy Świeszyno
Świeszyno 71
76-024 Świeszyno
Tel: 690 990 161

Pobierz list