ORGI.1431.3.2020
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję:
1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie
gminnym?

Radni nie podjęli przedmiotowej uchwały.

2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje
do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza).

3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie
można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie
możliwe odpowiedzi):
b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji
Publicznej.

4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?
Podczas debaty nad raportem o stanie gminy zabrał głos 1 radny.

5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu
o stanie gminy?

Żaden z mieszkańców gminy nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie.

6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie
gminy?

Żaden z mieszkańców gminy nie wypowiedział się w debacie.

Magdalena Jachimowicz
Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy
Urząd Gminy Kołobrzeg
ul.Trzebiatowska 48a ,78-100 Kołobrzeg
tel: 94 35 30 453
www.gmina.kolobrzeg.pl

Pobierz list