Odpowiadając na wniosek z dnia 21 lutego 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję, że:

1. w 2014 do Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej wpłynęło ogółem 47 wniosków o udostepnienie informacji publicznej,
2. w 2015 do Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej wpłynęło ogółem 20 wniosków o udostepnienie informacji publicznej,
3. w 2016 do Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej wpłynęło ogółem 26 wniosków o udostepnienie informacji publicznej.

Ponadto informuję, że w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej nie jest prowadzony ogólny rejestr wniosków o udostepnienie informacji publicznej. Wnioski o udostepnienie informacji publicznej są rozpatrywane przez właściwe komórki organizacyjne.

Z up. Wójta
Grażyna Krystosiak
Sekretarz gminy Zławieś Wielka

Pobierz list