Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na zapytanie publiczne z dnia 10 lutego
2020 r.

Z poważaniem,

Monika Brzeska

Kadry i obsługa Rady Gminy

Urząd Gminy Smętowo Graniczne

ul. Dworcowa 10

83 -230 Smętowo Graniczne

tel. 58 56 19 033 wew. 17

fax 58 56 19 520

Niniejszym wskazuje się, że wiadomość e-mail lub jej załączniki, skierowana
do Urzędu Gminy Smętowo Graniczne mogą zawierać dane osobowe w rozumieniu
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO). Z uwagi na
powyższe, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuje się, że
administratorem tych danych osobowych jest Wójt Gminy z siedzibą w Smętowie
Granicznym, ul. Dworcowa 10, 83-230 Smętowo Graniczne, tel. 58-561-90-33,
e-mail: <mailto:wojt@smetowograniczne.pl> wojt@smetowograniczne.pl".

ZASADA POUFNOŚCI: Niniejsza wiadomość, w tym załącznik(i), jest przeznaczona
wyłącznie do użytku adresata (ów) i może zawierać zastrzeżone, poufne lub
uprzywilejowane informacje. Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą, wszelkie
użycie, kopiowanie, ujawnianie, rozpowszechnianie lub podejmowanie
jakichkolwiek działań w oparciu o te informacje jest surowo zabronione.
Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą, natychmiast powiadom o tym nadawcę,
usuń tę wiadomość i zniszcz wszystkie jej kopie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI: Urząd Gminy w Smętowie Granicznym jest zobowiązany do
przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Aby uzyskać więcej
informacji na temat przetwarzania danych, wejdź na stronę:
<http://bip.ugsmetowograniczne.nv.pl/Article/id,842.html>
http://bip.ugsmetowograniczne.nv.pl/Article/id,842.html lub skontaktuj się z
Inspektorem Ochrony Danych: <mailto:iod@smetowograniczne.pl>
iod@smetowograniczne.pl "

Załączniki

  • image001_a8etzl2.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • Skany_2017_08_18_12_23_32_410.pdf (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list