Dokumenty: OR.KW-0153/20
Znak sprawy: OR.1431.5.2020
Rej. koresp. wych.: rkw.e-mail-00059/20
Wysłane przez: Katarzyna Słowik

Dzień Dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie inf. publicznej.

Katarzyna Słowik

-------- Wiadomość oryginalna --------

--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Załączniki

Pobierz list