Granowo, dnia 21 lutego 2020r.

ORG.1431.1.2020

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

Watchdog Polska

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd
Gminy w Granowie podaje:

Ad.1. Radni nie podjęli uchwały w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu
o stanie gminy.

Ad.2. Nad raportem pracowali poszczególni pracownicy wydziałów i
składali informacje do osoby odpowiedzialnej , którą była Sekretarz Gminy.

Ad.3. O zabraniu głosu na temat treści raportu poinformowano na stronie
internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ad.4. W debacie głos zabrało 3 radnych.

Ad.5. Do zabrania głosu w debacie nie zgłosił się żaden mieszkaniec.

Ad.6. Żaden mieszkaniec nie wypowiedział się w debacie na temat raportu.

Sporządziła I.Hertig-Kruszona

Urząd Gminy Granowo

tel. 61 44 72 001 wew.37

Ilona Hertig-Kruszona
Urząd Gminy Granowo
ul. Sportowa 2
62-066 Granowo
tel. 61 44 72 001 wew. 37

W dniu 2020-02-11 o 10:49, Hanna Kaczmarek pisze:
--
Ilona Hertig-Kruszona
Urząd Gminy Granowo
ul. Sportowa 2
62-066 Granowo
tel. 61 44 72 001 wew. 37