Ostaszewo, dnia 21 lutego 2020 r.
SG.1431.5.2020

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa
sprawa-19233@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Odpowiadając na załączony wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję:
1) nie,
2) c,
3) b,
4) 6,
5) 0,
6) 0.

z up. Wójta
Jerzy Bełcik
Sekretarz Gminy Ostaszewo
e-mail: sekretarz@ostaszewo.pl

Urząd Gminy Ostaszewo
ul. Kościuszki 51
82-112 Ostaszewo
tel. 55 247 13 18
fax 55 247 13 69
www.ostaszewo.pl
ug@ostaszewo.pl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), na stronie https://ugostaszewo.ssdip.bip.gov.pl/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne.html umieszczone zostały szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych.

Szczegółowe Klauzule Informacyjne umieszczone są również przy wejściu do Urzędu oraz dostępne u każdego Pracownika na stanowisku.

Pobierz list