Dzień dobry,

z uwagi na omyłkę pisarską w udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 1,
przesłanej do Państwa w dniu 20.02.2020 r. tj.

1. Tak, radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy o którym mowa w art. 28a ustawy o
samorządzie gminnym.

winno być,

1. Tak, radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy o którym mowa w art. 28aa ustawy o
samorządzie gminnym.

w załączeniu przesyłam poprawioną odpowiedź na wniosek o udzielenie
informacji publicznej z dnia 9 lutego 2020r.

Z wyrazami szacunku

Daria Jasińska

Pełnomocnik Burmistrza Nysy

ds. informacji publicznej

Urząd Miejski w Nysie

tel: +48 77 40 80 518

e.mail: d.jasinska@www.nysa.pl

Załączniki

  • IP.1431.15.2020.pdf (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list