W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, zarejestrowany w systemie teleinformatycznym Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach w dniu 14 lutego 2020r. uprzejmie informuję:

Ad.1

Rada Miejska w Niepołomicach nie podejmowała uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy.

Ad2.

Za przygotowanie raportu odpowiadał Referat Promocji i Kultury UMiG. Jego pracownikom przydzielono określoną tematykę raportu. To do nich pracownicy poszczególnych referatów składali informacje. Ostateczny skład raportu i jego redakcja spoczywała na Referacie Promocji i Kultury UMiG.

Ad.3

Nie informowano o tym mieszkańców

Ad.4

Radni dyskutowali na temat raportu na sesji, która odbyła się 27 czerwca 2019 r. Głos zabrało 7 radnych. Dodatkowo jedna radna przekazała swoje uwagi po sesji na piśmie do Referatu Promocji i Kultury UMiG (odpowiedzialny za przygotowanie raportu).

Ad.5

Nie było żadnych zgłoszeń

Ad.6

Raport jest udostępniony na stronie internetowej gminy – na stronie głównej. Żaden nie wypowiedział się na jego temat.

Z poważaniem

Teresa Kuźma
Sekretarz Gminy

cid:image001.gif@01D1B4DA.80306320

Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach
Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice
T: +48 12 250 94 31
M: +48 660 539 415
W: <http://www.niepolomice.eu/> www.niepolomice.eu

P Zanim wydrukujesz tę wiadomość upewnij się, czy jest to konieczne. Puszcza będzie Ci wdzięczna.

.

Załączniki

  • image001_6uAQtnH.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • image003_cG2c0A4.jpg (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list