Przesyłam odpowiedź na wniosek z 10 lutego 2020 r.- dot. OR.1431.13.2020 o
udostępnienie informacji publicznej - dot. raportu o stanie gminy.

Załączniki

  • Sieć_obywatelska-odpowiedź_na_wniosek_z_10-02-2020-_dot.OR.1431.13.2020..jpeg