W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 10.02.2020 r.

Załączniki