W odpowiedzi na wniosek z dnia 9 lutego informuję:

Ad1.Nie

Ad.2. a i b

Ad.3.b,g,h - głównie odpowiedzi na zapytania telefoniczne.

Ad.4.5

Ad.5. 1

Ad.6. 1

Pozdrawiam,

Anna Rachwalik
Sekretarz Gminy
Urząd Gminy Gnojnik
tel.: 14-68-69-600 wew. 14
e-mail: <mailto:sekretarz@gnojnik.pl> sekretarz@gnojnik.pl

Załączniki

Pobierz list